Bel niet aan sticker

Rechten van de consument bij colportage

Bij colportage heeft de consument extra rechten bij een aankoop, meer dan bij een ‘normale’ aankoop. Indien sprake is van colportage is de Colportagewet van toepassing. De reden voor het in werking stellen van de Colportagewet is dat een consument ongewild toch overgehaald een product of dienst af te nemen. De consument kan zich later realiseren dat het colportage betreft en dat deze het product of dienst niet nodig heeft.

Indien een product of dienst meer dan EUR 34,-- heeft gekost heeft de consument recht op het volgende:
  1. De verkoper (colporteur) moet ervoor zorgen dat er in tweevoud een officiële schriftelijke koopovereenkomst wordt ondertekend. Direct na ondertekening moet u een exemplaar van deze koopovereenkomst overhandigd worden.
  2. In de koopovereenkomst moet de naam en het adres staan van de colporteur of het bedrijf waarvoor hij werkzaam is. Verder moet er in de koopovereenkomst staan dat u de overeenkomst binnen acht dagen ongedaan kunt maken (in vaktaal: u heeft het recht om de koopovereenkomst te ontbinden).
In geval aan bovenstaande punten niet geheel wordt tegemoetgekomen dan is de overeenkomst ongeldig (nietig). De koop kan ongedaan gemaakt worden; de consument krijgt het geld terug de colporteur krijgt de producten terug.

Acht dagen bedenktijd bij verkoop aan huis (colportage)

Ook in het geval dat er wel volledig aan punten 1 en 2 wordt voldaan kan de koop die door colportage tot stand is gekomen ongedaan gemaakt worden. Wettelijk is in de Colportagewet geregeld dat een koop door colportage zonder opgaaf van reden binnen acht dagen ongedaan gemaakt kan worden.

De consument hoeft de colporteur enkel per brief te informeren dat de koop ongedaan gemaakt wordt (ontbinding van de overeenkomst). Hierbij hoeft geen reden vermeld te worden. De consument heeft recht op teruggaaf van geld, de colporteur heeft recht op teruggaaf van de goederen.

De ingangsdatum van de genoemde acht dagen om de koop door colportage ongedaan te maken gaat in op de dag dat de overeenkomst is gesloten.
   
         
       
             
    GOEDE DOELEN OKÉ