Bel niet aan sticker

Verplichtingen van de colporteur

Een colporteur of colportrice verkoopt producten en/of diensten via een individueel bezoek aan huis, maar ook het verkopen aan een groep betreft colportage. Voorbeelden zijn (naast de bekende huis-aan-huis-verkoop) zijn andere vormen van colportage: verkoop in de huiskamer voor groepen maar ook bus- of boottochten waar producten worden aangeboden.
Belangrijk kenmerk van colportage is dat het initiatief van de verkoopactiviteiten bij de colporteur ligt. Indien een consument een verkopende partij thuis uitnodigt voor informatie of een bestelling is er geen sprake van colportage.

Overzicht verplichtingen colporteur bij colportage

  • De colporteur moet zich direct identificeren met een identiteitsbewijs en vertelt namens welk bedrijf hij komt en welke producten of diensten hij verkoopt
  • De colporteur moet eerlijke en volledige informatie geven over het product, de prijs, de geldigheid(sduur) van de aanbieding en het recht op annulering.
  • De colporteur biedt het product of dienst geheel vrijblijvend aan en oefent geen druk of dwang uit.
  • De colporteur verkoopt niets aan een klant waarvan hij weet dat deze het niet kan betalen.
    In de colportageovereenkomst staan minimaal de bedenktijd van 8 dagen (bij aankopen vanaf 34 euro), prijs, datum van de overeenkomst, handtekeningen van de verkoper en klant en de naam en het adres van het bedrijf.
  • De klant moet een apart standaardformulier te krijgen waarmee hij de overeenkomst binnen de bedenktijd kan annuleren.
  • De klant krijgt bij aankopen vanaf 34 euro direct een afschrift van de overeenkomst of een aankoopbon.
   
         
       
             
    GOEDE DOELEN OKÉ